Bijdrage

Aanvraagprocedure

Bent u een cliënt (of cliëntvertegenwoordiger) bij Cordaan en wilt u een bijdrage aanvragen ter financiering van een leuke activiteit?
Bekijk hier de aanvraagprocedure.

Vanaf 23 januari jl. is het aanvraagformulier gewijzigd. Lees hier wat de veranderingen zijn.

Via het aanvraagformulier kunt u de aanvraag indienen.

Aanvragen dienen uiterlijk twee weken voorafgaande aan de bestuursvergadering ingediend te zijn.
Vergaderdata van het bestuur in 2024 zijn:
Dinsdag 20 februari van 15.00 -16.30 uur
Dinsdag 23 april 15.00 – 16.30 uur
Dinsdag 2 juli van 15.00 – 16.30 uur
Dinsdag 3 september 15.00- 16.30 uur
Dinsdag 19 november 15.00 – 16.30 uur

Normering voor toekenning aanvragen

Bij elke aanvraag wordt door het bestuur de afweging gemaakt welke bijdrage de aanvrager(s) zelf voor hun rekening kunnen nemen.
Vastgestelde normbedragen d.d. 01-01-2023 - maximale co-financiering Cornuit:

Type activiteit Steunpercentage
a. Vakantie 20-25%
b. Activiteit op/rond de locatie 25%
c. Activiteiten buiten de locatie 25-50%
d. Overige nog niet bekend

Aan deze normbedragen kunnen geen rechten ontleend worden wat toekenning betreft.

Vriendenstichtingen

Wanneer uw woon- of dagbestedinglocatie een eigen vriendenstichting* heeft, kunt u rechtstreeks daar uw aanvraag indienen.

*De niet-aangesloten vriendenstichtingen zijn: Stichting Vrienden van de Buitenhof, Stichting Vrienden van Buitenveldert, Stichting Vrienden van De Gooyer, Stichting Vrienden van De Die, Stichting Vrienden van In het Zomerpark.