Hoe kan ik doneren?

Cornuit beschikt over een ANBI status (RSIN/fiscaal nummer: 8200.14.898). Dit betekent dat bij erven, schenken en giften er speciale belastingvoordelen voor u en voor Cornuit zijn.
Sinds 1 januari 2006 zijn nalatenschappen aan goede doelen vrijgesteld van successierecht. Dat wil zeggen dat Cornuit geen belasting hoeft te betalen over de erfenissen en legaten die zij ontvangt. Het volledige bedrag kan dus worden ingezet voor de activiteiten die door Cornuit ondersteund worden.

Bij een notariële schenking (ook wel 'periodieke schenking' of 'lijfrenteschenking' genoemd) geeft u jaarlijks een vast bedrag gedurende minimaal vijf jaar. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag. Dit wordt via een akte vastgelegd bij de notaris. Voor u is dit fiscaal zeer aantrekkelijk, want het bedrag is volledig - zonder minimum of maximum - aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u dus tot de helft van het bedrag terugkrijgen van de fiscus.

Indien u overweegt een donatie te doen die valt onder de ANBI richtlijnen, kunnen wij u nader informeren over de mogelijkheden.
E-mail: cornuit@cordaan.nl

Wilt u een bijdrage storten en de cliënten van Cordaan een extraatje bieden?
U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op rekeningnummer (IBAN): NL49INGB0659752883
t.n.v. Cornuit te Amsterdam

Vermeld altijd uw naam en adres/mailadres, zodat wij u kunnen opnemen in ons donateursbestand.

Mocht u meer informatie wensen neem dan contact met ons op per mail cornuit@cordaan.nl

of schriftelijk:

Cornuit
t.a.v. Secretariaat
p/a Antwoordnummer 10331
1000 RA AMSTERDAM

Alvast hartelijk bedankt namens onze cliënten
Stichting Cornuit