Wijziging in online aanvragen bij Stichting Cornuit

 De laatste maanden van 2022 heeft het bestuur van Stichting Cornuit samen met betrokken Cordaan medewerkers de overstap naar een nieuw aanvraagformulier voorbereid. Het huidige formulier was verouderd, onvolledig en functioneerde niet meer helemaal naar behoren. Daarnaast krijgen we als Stichting Cornuit door dit nieuwe aanvraagformulier beter inzicht in alle aanvragen.

Inmiddels staat het nieuwe formulier online en is het door een tweetal locaties kort getest met een positieve uitkomst!

Wat is er veranderd?

  1. De aanvraag wordt in verschillende invulvelden doorlopen
  2. Per veld is duidelijk welke informatie er nodig is, zo wordt het volledig aanleveren van de aanvraag makkelijker. Velden met een * bevatten verplichte informatie.
  3. Het is mogelijk de aanvraag tussentijds op te slaan, de aanvraag hoeft niet in 1 keer volledig ingevuld te worden. (Het wachtwoord om de aanvraag weer te openen zijn het mailadres en de achternaam van de aanvrager).
  4. Op verschillende plekken in de aanvraag wordt gevraagd om de benodigde bijlagen te uploaden (deze zijn nodig om de aanvraag in 1 keer goed te kunnen beoordelen).
  5. De aanvraag moet van tevoren worden afgestemd met de locatiemanager en deze wordt per mail op de hoogte gebracht van de aanvraag. Hierdoor komen er geen dubbele aanvragen.

Dit is de link naar het nieuwe aanvraagformulier

We hopen met het vernieuwde online aanvragen het aanvragen bij Stichting Cornuit te vergemakkelijken en de aanvragen beter en sneller te kunnen beoordelen. De informatie die bij ons wordt aangeleverd is daarnaast nog beter beschermd, omdat er een online registratiesysteem aan het online aanvragen is gekoppeld.

We horen graag hoe je het nieuwe aanvraagformulier ervaart. Je kunt dit laten weten via info@cornuit.nl.

Vragen of meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan naar info@cornuit.nl.

We zien de nieuwe aanvragen voor Cordaan cliënten ook dit jaar heel graag tegemoet!