Stichting Cornuit doet iets extra’s

De onafhankelijke Stichting Cornuit heeft tot doel voor cliënten van Cordaan iets extra’s te doen. Door een psychiatrisch probleem, een handicap, dementie of ouderdom, zijn deze cliënten kwetsbaar. Cordaan biedt hen hulp en ondersteuning. Maar er blijft daarnaast nog zoveel over om voor de cliënten iets extra’s te doen.

Doelstelling volgens de statuten

De stichting stelt zich ten doel financieel en anderszins steun te bieden aan culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten die het welzijn kunnen bevorderen van cliënten van Cordaan.

Wat doet Stichting Cornuit?

Cornuit wil culturele, recreatieve, vormende en andere activiteiten mogelijk maken. Het betreft altijd zaken die niet of niet volledig uit reguliere middelen gefinancierd kunnen worden, zoals uit de Wlz (Wet langdurige zorg) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Cornuit beschikt over geld uit erfenissen, legaten, schenkingen en donaties. Particulieren en bedrijven kunnen Cornuit daarin ondersteunen.

Hoe is Cornuit georganiseerd?

Cornuit is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34239125. Cornuit staat bij de belastingdienst ingeschreven als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status). Bekijk hier het ANBI-formulier.

Voor wie?

Het Bestuur van Cornuit laat zich leiden door de wensen en behoeften van groepen cliënten. Een groep kan een verzoek doen om bijvoorbeeld een feestje, een bezoek aan de bioscoop of aan Artis te financieren. Maar ook de aanschaf van een kunstwerk voor een gemeenschappelijke ruimte of een tuinhuisje. In het verleden heeft Cornuit bijvoorbeeld bijgedragen aan de aanschaf van een boot voor cliënten. Ook De Belevenis, een ontspanningstheater, heeft financiële steun ontvangen.

Prioriteit op bewegen en meer naar buiten gaan

Het bestuur vindt het belangrijk dat mensen bewegen en in voldoende mate  buiten komen. Dat geldt met name voor ouderen. Met ingang van het jaar 2015 is voor specifiek activiteiten in deze sfeer € 5.000,-- beschikbaar.

Aanvragen voor een bijdrage door Stichting Cornuit komen van cliënten zelf of hun vertegenwoordigers. Wilt u meer weten neem dan contact op via info@cornuit.nl. Of vraag de informatie schriftelijk op via een brief naar:

Stichting Cornuit
T.a.v. Secretariaat afdeling SFS (Subsidies, Fondsen en Sponsoren)
p/a Antwoordnummer 10331
1000 RA AMSTERDAM
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden (een postzegel is niet nodig).
 
Wilt u een verzoek indienen, dat kan door middel van dit aanvraagformulier.

Marianne Thomassen
Voorzitter

 

 

 

 

 

 

Hans Meijers
Bestuurslid

   

Sanne Emmelot Kooij
Penningmeester

Marita Tolman
Bestuurslid

Hetty Muller
Ambtelijk Secretaris

 

 

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.